Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банериПоложення про доступ до публічної інформації
Додаток
 
 
до розпорядження
 
 
міського голови
 
 
від 05.07.2011 №133
 
 

 

Положення

 про доступ до публічної інформації у Буринській міській раді

 

Це положення визначає види, обсяги та систему обліку публічної інформації, якою володіє Буринська міська рада, спосіб її оприлюднення, а також  процедуру подання та розгляду запиту на  інформацію,  порядок роботи запитувачів з документами.

 

I. Публічна інформація, що підлягає оприлюдненню

1. Загальні відомості про міську раду

 

У цьому пункті повідомляється місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти міської ради.

Буринська міська рада знаходиться за адресою вул. Першотравнева, 1, м. Буринь, Сумська область, 41700, тел./факс 2-22-53.

E-mail: buryn.rada@ukr.net офіційний сайт: www.buryn-miskrada.gov.ua.

Посади, прізвища, ім’я, по батькові керівного складу та посадових осіб виконавчого комітету міської ради, контактні телефони оприлюднюються на офіційному сайті міської ради.

 

II. Система обліку  публічної інформації, яку зберігає міська рада

Система обліку інформації утворюється відповідно до статті 118 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і включає такі види інформації, яка оприлюднюється на офіційному сайті міської ради:

1. Рішення міської ради.

2. Рішення постійних комісій міської ради.

3. Рішення виконавчого комітету міської ради.

3. Розпорядження  міського голови.

4. Матеріали комісії з проведення конкурсу на право укладення договорів оренди комунального майна міської ради.

5. Матеріали конкурсної комісії міської ради з організації та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті міської ради.

6. Матеріали щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату міської ради.

7. Матеріали атестації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату міської ради.

8. Плани роботи з кадрами у виконавчому апараті та їх виконання.

9. Інформація про кадровий резерв у виконавчому апараті міської ради.

10. Матеріали навчання депутатів міської ради.

11. Звіти: міського голови про свою роботу, про роботу виконавчого комітету, бухгалтерські, кадрові, щодо задоволення запитів на інформацію, узагальнені дані про звернення громадян до Буринської міської ради.

12. Перелік об’єктів міської ради, що перебувають в оренді або які можуть бути надані в оренду юридичним та фізичним особам.

 

III. Порядок складання, подання запиту на інформацію,  оскарження рішень міської ради

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень міської ради як розпорядника інформації дій чи бездіяльність здійснюється відпоідно до Інструкції щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію.

 

Інструкція

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до міської ради надати публічну інформацію, що знаходиться в її володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит може подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Рекомендована форма запиту наводиться в додатку 1.

3. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

4. Запити, оформлені без вимог,  встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не розглядаються.

5. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради (в тому числі електронною поштою), реєструються відповідальною особою за організацію доступу до публічної інформації в спеціальному журналі (додаток 2).

6. Міська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

8. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.