Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банериРЕГЛАМЕНТ БУРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Затверджено: рішенням другої сесії сьомого скликання

Буринської міської ради від 15.12.2017 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Буринської міської ради сьомого cкликання

 

 

РОЗДІЛИ РЕГЛАМЕНТУ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ ІІ. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Організація роботи сесії міської ради.

Глава 2. Планування роботи  ради. Підготовка  проектів  рішень  та  інших документів сесії.

Глава 3. Порядок підготовки та розгляду проектів регуляторних актів.

Глава 4. Порядок денний сесії.

Глава 5. Пленарне засідання міської ради.

Глава 6. Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні ради.

Глава 7. Протокол пленарного засідання ради.

Глава 8. Запобігання корупції.

Розділ ІІІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Розділ ІV. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ Розділ V. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

Розділ VІ. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ Розділ VІI. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

Розділ VІІІ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Розділ ІХ. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Розділ Х. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

Розділ ХІ. АПАТАТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ Розділ XII. СТАРОСТА

Розділ  ХІІI.  КОНТРОЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  МІСЬКОЇ  РАДИ.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Цей Регламент визначає порядок діяльності Буринської міської ради Сумської області - представницького органу місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Буринь та сіл об’єднаної територіальної громади і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами України.

Стаття 2. Повноваження депутатів міської ради при здійсненні ними своєї діяльності регулюються Законами України «Про місцеві вибори», “Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом, Положеннями про органи, що утворюються міської радою.

Стаття 3. Міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Рада має право укладати угоди та договори в межах своєї компетенції згідно чинного законодавства. Над будівлею, де працюють міська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

Стаття 4. Діяльність міської ради здійснюється відкрито, гласно, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. Гласність роботи міської ради забезпечується в порядку, передбаченому Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Стаття 5. Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації ради, її виконавчого комітету, відділів та інших виконавчих органів є державна.

Розділ ІІ. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Організація роботи сесії міської ради.

Стаття 6. Сесії міської ради є основною формою її діяльності і відбуваються у вигляді пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 7. Перша сесія міської ради нового скликання скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Її відкриває голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їхніх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.

Стаття 8. Наступні чергові сесії міської ради скликаються міським головою за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше, ніж один раз на місяць. Сесії можуть бути черговими і позачерговими. Чергові сесії проводяться в період із 17 до 25 числа місяця. Сесії, які проводяться в інший період, вважаються позачерговими.

У разі потреби, рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для додаткового опрацювання документів, проведення засідань постійних комісій ради, депутатських груп та фракцій, проведення додаткових консультацій, запрошення посадових осіб підприємств, установ, організацій тощо.

Стаття 9. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія міської ради скликається:

 1. відповідно до доручення міського голови;

 2. якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після надання пропозиції про скликання сесії не менш, як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету Буринської міської ради;

 3. якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 10. Розпорядження про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради. Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради із зазначенням питань, що виносяться на її розгляд, місце і час проведення оприлюднюється на офіційному сайті міської ради. Проекти рішень ради та інші документи надаються депутатам не пізніше як за 3 дні до відкриття сесії, а в окремих випадках за один день.

Стаття 11. Позачергова сесія скликається у тижневий термін після надходження пропозиції про її скликання за наявності достатніх підстав та питань, що потребують негайного вирішення і знаходяться у виключній компетенції міської ради.

Пропозиція про скликання позачергової сесії може  бути  подана міським головою (секретарем міської ради), депутатами міської ради, що становлять не менш, як 1/3 від загального складу ради, виконавчим комітетом. У випадку скликання сесії з ініціативи інших осіб, крім міського голови чи секретаря міської ради, до апарату ради надсилаються підписані ініціатором мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії із зазначенням  питань,  розгляд  яких  пропонується,  проекти  рішень  ради, оформленими згідно з вимогами глави 2 цього Регламенту. Якщо у міського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання позачергової сесії, то вони протягом трьох робочих днів в письмовому вигляді доводяться ініціаторам скликання позачергової сесії. У разі згоди із висновками міського голови, ініціатори офіційно відкликають  свої пропозиції протягом трьох робочих днів. У разі немотивованої відмови міського голови скликати позачергову сесію, вона скликається секретарем міської ради в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті. У разі нескликання позачергової сесії міським головою чи секретарем міської ради, вона може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як 1/3 від загального складу міської ради.

Стаття 12. Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії оприлюднюється на офіційному сайті міської ради не пізніше, ніж за один день до її відкриття із зазначенням питань, що пропонуються на розгляд позачергової сесії міської ради. Матеріали до позачергової сесії міської ради надаються депутатам не пізніше, ніж за один день.

Стаття 13. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів. Проведення реєстрації забезпечує секретар міської ради ради. У разі неможливості прибути на сесію, депутати завчасно повідомляють про це секретаря ради або міського голову. Перед відкриттям сесії головуючий повідомляє присутніх про підсумки реєстрації.

Стаття 14. Сесія міської ради вважається правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Якщо у процесі пленарного засідання з’ясовується, що міська рада є неправомочною, то міський голова повинен оголосити перерву і якщо після прийняття заходів кількість депутатів не відповідає вимогам щодо її правомочності (відсутність кворуму), то міський голова закриває сесію міської ради. У разі відсутності кворуму розпорядженням міського голови сесія переноситься на інший час.

Стаття 15. На сесії міської ради можуть бути запрошені народні депутати України, депутати обласної ради, районної ради. При необхідності на сесію міської ради запрошуються керівники державних, комунальних та інших форм власності підприємств, установ та організацій, виконавчих органів міської ради, представники політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, преси та інші особи. Пропозиції щодо кола запрошених подаються не пізніше, як за три дні до пленарного засідання постійними комісіями, депутатами, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій секретарем ради формується список запрошених. Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів. Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії і зобов’язані дотримуватися порядку. У разі порушення порядку, вони за рішенням сесії можуть позбавитися права бути присутніми на сесії.

Глава 2. Планування роботи ради. Підготовка проектів рішень та інших документів сесії

Стаття 16. Робота ради планується на рік. Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях ради вносяться міським головою, головами постійних комісій, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. Проект плану роботи ради попередньо розглядається у постійних комісіях міської ради, вноситься на розгляд сесії міським головою та затверджується рішенням ради не пізніше першої сесії нового року. На пленарних засіданнях ради не рідше одного разу в рік заслуховується звіт про хід виконання плану роботи ради.

Стаття 17. Проекти рішень на пленарні засідання міської ради виносяться міським головою, секретарем міської ради, депутатами, головами постійних комісій, заступниками міського голови, завідувачами відділів, інших виконавчих органів ради не пізніше, ніж за 10 днів до сесії міської ради. У випадках нагальності вирішення питання чи позачергового скликання сесії, матеріали можуть надаватись в коротший термін, але не пізніше початку засідання.

Стаття 18. Разом з проектом рішення ради подається, як правило, документ, на підставі якого підготовлений проект, довідкові, статистичні дані з порівняльним аналізом тощо. Проект рішення ради обов’язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається це рішення.

Стаття 19. Відповідальність за зміст рішення міської ради несуть особи, які розробляли проект рішення. Проекти рішень міської ради, які вимагають доопрацювання, секретар міської ради повертає особам, які готували проект, для редагування, перевіряє достовірність внесених змін. Термін доопрацювання проекту рішення складає не більше трьох днів. Проекти рішень ради повинні містити пункт щодо посадових осіб апарату виконавчого комітету міської ради чи постійних комісій ради, на які покладається контроль за їх виконанням.

Стаття 20. Проекти рішень ради, подані з порушенням цього Регламенту, підлягають поверненню особам, які їх внесли.

Стаття 21. Належним чином оформлені проекти рішень міської ради оприлюднюються на офіційному сайті міської ради або на інформаційному стенді в адміністративному приміщення міської ради не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні ради.

Винятком щодо строків оприлюднення є ті проекти рішень, що виносяться з питань, які потребують негайного вирішення, врегулювання питань, що викликають громадське протистояння та соціальну напругу.

Глава 3. Порядок підготовки та розгляду проектів регуляторних актів.

Стаття 22. Міська рада затверджує плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Стаття 23. Розробник проекту регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу та надає в засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу. Підготовка аналізу регуляторного впливу здійснюється в порядку, передбаченому ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. Розробник проекту регуляторного акту оприлюднює проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу акту не пізніше п’яти днів після повідомлення про оприлюднення. Оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акту.

Стаття 24. Строк прийняття зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань встановлюється розробником і не може бути меншим, ніж один місяць, та більшим, ніж три місяці, з дня оприлюднення проекту регуляторного акту. Одержані пропозиції підлягають обов'язковому розгляду розробником протягом 10 днів.

Стаття 25. Проект регуляторного акту розглядається на  найближчій черговій сесії після спливу терміну установленого для прийняття зауважень та пропозицій. Регуляторний акт оприлюднюється не пізніше 10 днів, після його прийняття на сесії міської ради.

Стаття 26. Стосовно кожного регуляторного акту здійснюєтеся відстеження його результативності в порядку, передбаченому "Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308. Строк виконання заходів з відстеження не може бути більше, ніж 45 робочих днів. За результатами відстеження результативності розробник регуляторного акту готує звіт про результативність регуляторного акту і оприлюднює його в ЗМІ у десятиденний термін після підписання цього звіту.

Стаття 27. Перегляд регуляторного акту (в разі необхідності) здійснюється на підставі аналізу звіту в порядку, визначеному Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Глава 4. Порядок денний сесії

Стаття 28. Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії міської ради вносяться міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, загальними зборами громадян не пізніше, ніж за 10 днів до відкриття чергової сесії, а у випадках, передбачених статтею 11 цього Регламенту, не пізніше, ніж за день до її відкриття.

Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного, подаються з проектом рішення з цього питання, оформленого згідно з вимогами глави 2 цього Регламенту.

Порядок денний сесії доводиться до депутатів, населення відповідно до статті 10 цього Регламенту.

Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюється постійними комісіями.

Стаття 29. Рішення про заміну, виключення, розгляд запропонованих в цілому питань порядку денного в іншій послідовності або перенесенні їхнього розгляду на наступні сесії, приймаються простою більшістю голосів депутатів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів  міської ради. За пропозицією головуючого на сесії, групи депутатів, депутата міської ради порядок денний сесії може бути розширений рішенням міської ради, якщо йде мова про питання, які є невідкладними і зволікання у вирішенні яких є недопустимими та потребують термінового вирішення, або їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення. При цьому проект рішення з питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинен відповідати вимогам глави 2 цього Регламенту.

Стаття 30. Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою простою більшістю голосів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів міської ради. Останнім питанням у порядок денний сесії для розгляду включається «Різне».

Глава 5. Пленарне засідання міської ради

Стаття 31. Пленарні засідання міської ради проводяться в сесійній залі будинку Буринської районної ради за адресою: 41700, Сумська область, м.Буринь, пл.Першотравнева, 20 або, в разі неможливості в іншому місці. У разі необхідності місце проведення сесії визначається депутатами  міської ради шляхом голосування. Сесійна зала або місце для проведення пленарного засідання оформлюються державною і атрибутикою – гербом і прапором. Пленарні засідання міської ради розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніше, ніж о 18-й годині, якщо не буде прийнято інше рішення. Перерва в роботі засідання робиться через кожні півтори години на 20 хвилин. При необхідності перерва на обід встановлюється з 13 до 14 години. Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.

Стаття 32. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом, - секретар міської ради. У випадку, передбаченому статтею

9 та 11 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням міської ради - один з депутатів цієї ради.

Стаття 33. Головуючий на пленарному засіданні ради: - відкриває, веде та закриває пленарне засідання ради, оголошує перерви; - забезпечує дотримання депутатами норм цього Регламенту; - організовує розгляд питань порядку денного; - надає слово депутатам та запрошеним; - оголошує заяви, повідомлення, інформацію; - ставить питання на голосування, оголошує його результати; - вживає заходи щодо підтримання порядку на пленарному засіданні ради; - підписує рішення, що прийняті на сесії; - здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту. Під час пленарного засідання головуючий утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики на пленарних засіданнях, тощо.

Стаття 34. Ведення протоколу засідання ради та підрахунок голосів при відкритому та поіменному голосуванні покладається на секретаря ради, а в разі його відсутності – на секретаря засідання.

Для підрахування голосів при проведенні таємного голосування міська рада утворює лічильну комісію.

За підсумками засідань лічильної комісії по таємному голосуванню складається протокол, який підписуються членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії від загального складу.

Редагування, доопрацювання проектів рішень з врахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли від депутатів та підтримані міською радою, покладається на секретаря міської ради та розробника проекту рішення.

Стаття 35. Обговорення питань на сесії ради включає: - доповідь, запитання доповідачеві, відповіді на них; - співдоповіді (в разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них; - виступи представників постійних комісій, уповноважених депутатських фракцій чи груп, депутатів; - заключне слово доповідача та співдоповідачів. Для доповіді на пленарному засіданні ради надається до 10 хвилин, співдоповіді – до 5 хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова – до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур – до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин. В окремих випадках головуючий на пленарному засіданні за згодою ради може продовжити час виступу. За рішенням сесії може встановлюватися інший час на виступи, відповіді, запитання тощо. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках: - якщо список бажаючих виступити вичерпано; - у разі закінчення визначеного для виступів часу; - у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Стаття 36. Доповідати питання на пленарному засіданні міської ради мають право: - міський голова, - секретар міської ради, - голови постійних депутатських комісій, депутатських груп і фракцій, - депутати, - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, - керуючий справами (секретар) виконкому, - керівники відділів, інших виконавчих органів ради; - керівники комунальних підприємств, установ та організацій.

Стаття 37. На пленарному засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Прохання про надання слова для виступу в обговоренні питань, що розглядаються міською радою, подається до секретаря міської ради письмово або підняттям руки. Головуючий надає слово депутатам міської ради за чергою, встановленою на підставі заяв про надання слова або усних звернень. У разі надання слова, депутат міської ради називає своє прізвище, партію від якої обраний. Головуючий може брати слово для виступу на сесії у будь-який час. Під час виступу головуючий та депутати, які беруть участь в обговоренні питання порядку денного сесії міської ради, повинні утримуватись від критики та коментарів виступів попередніх депутатів, а говорити по суті питання порядку денного, виступу доповідача та співдоповідача.

Стаття 38. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити або доповнити його, а також оголосити, чи задовольняє його відповідь. Депутатам міської ради, які виступають в обговоренні питання, запитання не ставляться.

Стаття 39. Депутат, який не отримав з тих чи інших причин слова, має право здати текст своїх виступів до секретаріату для включення їх у протокол сесії міської ради.

Стаття 40. Після розгляду основних питань порядку денного сесії в питанні “Різне” головуючий надає до 30 хвилин, протягом яких депутати виступають зі зверненнями, запитами, обмінюються думками з питань, що цікавлять виборців. Головуючий протягом 10 хвилин може  давати  роз’яснення, аналізує виконання доручень, поданих на попередніх сесіях, дає протокольні доручення з питань, висловлених депутатами.

Стаття 41. Дисципліна та етика пленарних засідань.

 1. На засіданні міської ради промовець не повинен використовувати у виступі або питаннях грубих, образливих висловлювань або таких, які порушують право на повагу до честі та гідності учасників засідання, не закликати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання міської ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх. У такому випадку головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

 2. Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням тощо).

 3. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих питань, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

 5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Стаття 42. Зловживання правами під час пленарних засідань та їх наслідки.

 1. Під час пленарних засідань депутат міської ради та міський голова не повинні зловживати правами, наданими їм відповідними Законами.

 2. Зловживанням своїми правами вважаються такі дії депутата або міського голови, які:

 1. порушують норми чинного Регламенту;

 2. заважають розгляду питань порядку денного по суті;

 3. навмисне затягують процес обговорення питань;

 4. публічно ставлять під сумнів професійну підготовку та моральні якості присутніх у залі;

 1. перешкоджають прийняттю рішень;

 2. ображають національну, професійну гідність присутніх у залі, їхні політичні, релігійні та інші погляди;

 3. створюють у сесійній залі напружену, недоброзичливу атмосферу, яка не сприяє плідній роботі міської ради та прийняттю виважених рішень;

 4. принижують звання депутата міської ради (поява на засіданні та виступи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вживання ненормативної лексики, навмисне псування майна тощо).

 1. У разі зазначених вище зловживань депутата або міського голову може бути позбавлено права виступів на даному пленарному засіданні або запропоновано йому залишити сесійну залу до кінця засідання. Рішення про це приймається більшістю депутатів міської ради.

Глава 6. Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні ради.

Стаття 43. Після закінчення обговорення питання, головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує про перехід до голосування, про спосіб голосування, якщо з цього приводу від депутатів надійшли пропозиції. Після оголошення головуючим початку голосування, ніхто з депутатів міської ради не може його переривати. З початку голосування до оголошення результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування, проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 44. Під час голосування проектів рішень ради головуючий на пленарному засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів в порядку їх надходження. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття рішення в цілому. В разі відсутності зауважень та пропозицій до проекту рішення, голова ставить його на голосування одразу в цілому.

Стаття 45. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, нагадує, в разі потреби, порядок голосування та кількість голосів, необхідних для прийняття рішення. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.

Стаття 46. Рішення міської ради правомочне, якщо воно прийняте простою більшістю від загального складу міської ради, крім рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови та інших випадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні міської ради, і враховується його голос. При голосуванні   депутат   має   один   голос   і   подає   його   «за»,   «проти»   чи

«утримався». Голосування здійснюється депутатом міської ради особисто в залі засідань або у місці, визначеному для таємного голосування,  у відведений час. Депутат міської ради, що був відсутнім у залі засідань під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

Стаття 47. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених діючим законодавством України та цим Регламентом, відповідно до яких рішення приймаються таємним голосуванням. При поіменному голосуванні кожен депутат, присутній на сесії, та міський голова у списку для поіменного голосування проти свого прізвища особисто робить запис "за", "проти" або "утримався" та власноручний підпис, або зазначається вираз «не голосував», у разі, якщо депутат був присутній на пленарному засіданні, але участі у голосуванні не брав. Секретар ради підраховує голоси, результати голосування заносяться до протоколу. Результати поіменного голосування надаються головуючому для доведення результатів голосування до відома депутатів. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".  На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії.

Стаття 48. Таємне голосування обов’язково проводиться  у  випадках обрання секретаря міської ради і по прийняттю рішення про дострокове припинення повноважень міського голови та інших випадках, передбачених законодавством. Також таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю від загального складу ради. В сесійній залі для таємного голосування встановлюється спеціально обладнана кабіна, визначене місце отримання бюлетенів і встановлюється урна для голосування. Вхід в кабіну для таємного голосування, вихід з неї, а також шлях від них до виборчої урни і сама урна повинні бути в полі зору членів лічильної комісії. Перед голосуванням урна для голосування перевіряється і опечатується або пломбується головою лічильної комісії в присутності членів комісії. Бюлетені для голосування видаються головою лічильної комісії на підставі списку за підписом головуючого. До списку для таємного голосування включається присутній на пленарному засіданні міської ради міський голова. Особа, включена до списку для таємного голосування при отриманні бюлетеня для таємного голосування, в списку виданих бюлетенів ставить власноручний підпис. Бюлетені, не задіяні в голосуванні, гасяться до початку підрахунку голосів, про що робиться відповідний запис у протоколі лічильної комісії. До бюлетеня для таємного голосування включається питання, з якого проводиться голосування та варіанти волевиявлення, позначені словами: “за”, “проти”, “утримався”, напроти яких праворуч розташовуються порожні квадрати. Якщо до бюлетеня включаються кандидатури, яких було висунуто в установленому законом порядку, то вони записуються в алфавітному порядку. Після всіх прізвищ, занесених до бюлетеня, зазначається “не підтримую жодного”. Праворуч від прізвищ та позначки “не підтримую жодного” розташовуються порожні квадрати. Зразок бюлетеня затверджується (встановлюється) міською радою. Підрахунок голосів при таємному голосуванні здійснює лічильна комісія. Перед початком підрахунку лічильною комісією перевіряється цілісність пломби на урні для таємного голосування, про що вказується в протоколі. При підрахунку голосів недійсними вважаються: - бюлетені невстановленого зразка; - бюлетені, в яких допущено порушення порядку їх заповнення. Результати таємного голосування фіксуються в протоколі, який підписується всіма членами лічильної у комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він, не підписуючи протокол, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до  протоколу.  Вказаний протокол про підсумки голосування з окремими думками членів лічильної комісії є невід'ємною частиною протоколу сесії. Підсумки таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на пленарному засіданні міської ради та затверджуються міською радою шляхом відкритого голосування. У результаті таємного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу депутатів міської ради.

Стаття 49. Особливості прийняття рішень з питань, пов’язаних між собою.

 1. Міська рада може приймати рішення у «пакеті» з питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметні рішення), або пов’язані між собою. Такий варіант розгляду питань передбачає одну доповідь, співдоповіді, відповіді на запитання, обговорення пакету питань, внесення правок проводиться з кожного питання «пакету» окремо. Прийняття рішення з усього «пакету» питань може проводитися одним голосуванням.

 2. Рішення про пакетне голосування визначається більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради при формуванні порядку денного.

Стаття 50. Прийняття рішень з процедурних питань.

1. Рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті , приймаються міською радою без підготовки у постійних комісіях та без включення до порядку денного і таке, що як окреме рішення не оформляється. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання міської ради.

 1. Процедурне рішення приймається 1/3 голосів депутатів, присутніх на засіданні міської ради. Процедурними, зокрема, вважаються рішення:

 • про черговість розгляду питань порядку денного;

 • про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;

 • про проведення додаткової реєстрації;

 • про встановлення обмежень у часі для виступів і дискусії в цілому; 

 • про надання додаткового часу для виступу;

 • про зміну черговості виступів;

 • про надання слова для виступу присутнім та запрошеним на засіданні;

 • про передачу розгляду питання до відповідної постійної комісії міської ради;

 • про терміновість питань порядку денного;

 • про перерахунок голосів;

 • про   взяття   інформації  до   відома  (окрім  питань, які   пов’язані    з використанням коштів міського бюджету та розгляду цільових програм);

 • про проведення закритого засідання;

 • про закритий розгляд окремих питань;

 • про повернення до розгляду питання. Рішення по якому не прийняте;

  • інші процедурні питання.

Стаття 51.   Не прийняття рішення у встановленому цим Регламентом порядку.

 1. У випадку, якщо рішення не прийнято у встановленому цим Регламентом порядку, про це робиться відповідний запис у  протоколі сесії.

 2. Факт неприйняття рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання. Про результати розгляду питання зацікавлених осіб інформує письмово розробник проекту рішення.

Стаття 52. Рішення міської ради підписується особою, яка головувала на сесії, в десятиденний термін з моменту його прийняття.

Стаття 53. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обгрунтуванням зауважень. Міська рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути заветоване рішення. Якщо міська рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу міської ради, воно набирає чинності.

Стаття 54. Рішення ради набирають чинності з моменту прийняття. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення відповідного рішення в дію. Офіційним оприлюдненням рішень є їх публікація в місцевих ЗМІ та (або) на офіційному сайті Буринської міської ради.

Глава 7. Протокол пленарного засідання ради

Стаття 55. Пленарні засідання міської ради протоколюються. Ведення протоколу забезпечує секретар міської ради.

Стаття 56. У протоколі засідання міської ради зазначаються: - дата, час і місце проведення пленарного засідання міської ради; - число депутатів, обраних до міської ради, і число присутніх; - порядок денний сесії міської ради, прізвище, посада головуючого на засіданні, доповідача та співдоповідача з кожного питання; - прізвища депутатів міської ради, що беруть участь в обговоренні, внесли запит, поставили письмово або усно запитання доповідачам; та посада – для осіб, що не є депутатами міської ради; - прізвища депутатів міської ради, які проголосували “за”, “проти”, “утримались”, не взяли участі в прийнятті рішення при поіменному голосуванні; - перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих “за”, “проти”, “утрималися”, кількість депутатів міської ради, які не взяли участі в голосуванні.

Стаття 57. Якщо сесія міської ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються кожного дня окремо.

Стаття 58. Пленарні засідання міської ради можуть стенографуватись та записуватися спеціальними аудіо та відео засобами за їх наявності.

Стаття 59. Протокол засідання міської ради підписується головуючим на пленарному засіданні ради.

Стаття 60. Оригінали протоколів сесій міської ради зберігаються в міській ради до закінчення терміну повноважень ради, а після цього здаються до міського архіву на постійне зберігання.

Глава 8. Запобігання корупції

Стаття 61. Здійснення контролю у сфері запобігання корупції.

Здійснення контролю за дотриманням вимог частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання міському голові, секретарю міської ради, депутатам ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається  на постійну комісію міської ради з питань депутатської етики, законності, правопорядку, освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення.

Стаття 62. Врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань колегіальними органами Ради.

 1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата, який входить до складу колегіального органу Ради (постійної комісії,   погоджувальної   ради   тощо),   такий   депутат   має   невідкладно повідомити про це той колегіальний орган, в якому розглядається питання, та не має права брати участь у прийнятті рішення з відповідного питання цим колегіальним органом. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

 1. Голова колегіального органу Ради невідкладно повідомляє постійну комісію з питань депутатської етики, законності, правопорядку, освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення щодо наявності у депутата Ради потенційного чи реального конфлікту інтересів для оголошення у разі потреби цієї інформації на пленарному засіданні Ради.

 2. У разі якщо неучасть депутата, який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такого депутата у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем у встановленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Стаття 63. Врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань на пленарному засіданні Ради.

1. Міський голова, секретар міської ради, депутат ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Ради за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання.

Для самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів зазначеним особам надається слово з місця без запису на виступ.

2. Якщо міський голова, секретар міської ради, депутат ради, у якого є потенційний чи реальний конфлікт інтересів, не дотримався вимог пункту 1 цієї статті в частині оголошення про конфлікт інтересів, голова постійної комісії з питань депутатської етики, законності, правопорядку, освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту населення, за наявності у нього відповідної інформації, невідкладно повідомляє Раду про наявність у депутата конфлікту інтересів. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший депутат або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. У цих випадках депутат утримується від голосування при розгляді такого питання».

Розділ ІІІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 64. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

Стаття 65. Постійні комісії міської ради обираються міської радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 66. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. До складу постійних комісій міської ради не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

Стаття 67. Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально- економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питания про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 68. Постійні комісії міської ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міської радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 69. Постійні комісії міської ради за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

Стаття 70. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 71. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. На першому засіданні комісії за поданням голови обираються заступник голови комісії та секретар комісії простою більшістю голосів від загального складу комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 72. Засідання постійної комісії міської ради скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 73. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії міської ради приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 74. Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 75. Постійна комісія міської ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій міської ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 76. Постійні комісії міської ради є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею. Постійні комісії міської ради діють на підставі Положення, затвердженого міською радою.

Розділ ІV. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 77. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міської радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.

Стаття 78. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 79. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, міської ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі, спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 80. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень міської ради, яка створила цю комісію.

Розділ V. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 81. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 82. Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, міської радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат міської ради, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

Стаття 83. На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат міської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з можливим відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Стаття 84. Депутат міської ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.

Стаття 85. У разі пропуску депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії міської ради, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень міської ради та її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата міської ради у встановленому законом порядку.

Стаття 86. Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.

Стаття 87. Депутат міської ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів. Депутат міської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що стосуються інтересів виборців чи територіальної громади, від яких його обрано.

Стаття 88. Депутату видаються посвідчення та нагрудний знак депутата встановленого зразка.

Стаття 89. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями та сприяє їх організації. Депутат міської ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

Розділ VІ. ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ, ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

Стаття 90. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 91. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Буринської міської об’єднаної територіальної громади, до яких звернувся депутат міської ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

Стаття 92. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Стаття 93. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

Стаття 94. Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Буринської об’єднаної територіальної громади, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 95. Депутатський запит - це підтримана міської радою вимога депутата міської ради до посадових осіб міської ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.

Стаття 96. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошеною на сесії міської ради або дана депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії міської ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 97. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання міської ради.

Стаття 98. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради. Міська рада  може  зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений міською радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений міською радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні міської ради.

Стаття 99. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення. Міський голова або секретар міської ради на сесії інформує депутатів про виконання депутатських запитів. При необхідності (на розсуд депутата) депутатський запит і відповідь на нього доводиться безпосередньо або через засоби масової інформації до виборців.

Стаття 100. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесіях міської ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями міської ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міської радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів міської ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну міську раду. Міська рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях міської ради.

Розділ VІI. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

Стаття 101. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Стаття 102. Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Стаття 103. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів міської ради.

Стаття 104. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень міської ради.

Стаття 105. Діяльність депутатської групи припиняється:

 1. у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено ст.100 цього Регламенту;

 2. у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

 3. після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

Стаття 106. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 107. Депутати міської ради на основі єдності поглядів  або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів міської ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

Стаття 108. Депутатські групи, фракції мають право:

 1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;

 2. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради. Депутатська група, за ініціативою якої розглядається питання порядку денного, має право для заключного слова свого представника після припинення дебатів перед голосуванням;

 3. об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в міській раді чи опозиції; 4) здійснювати інші права, передбачені законами України. Жодна депутатська група та фракція не має права виступати від імені міської ради.

Стаття 109. Депутати і депутатські фракції можуть вільно співробітничати між собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

Розділ VІІІ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 110. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 111. Міський голова очолює міську раду, виконавчий комітет міської ради, головує на їх засіданнях.

Стаття 112. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 113. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні  міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень (в зв’язку із відпусткою, відрядженням, тимчасовою втратою працездатності), повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. У разі дострокового припинення повноважень міського  голови, секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в України». У разі дострокового припинення повноважень міського голови міська рада не пізніше ніж на п’ятнадцятий день звертається до Верховної Ради України питання призначення позачергових виборів міського голови.

Стаття 114. Міський голова:

 1. забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

 2. організовує в межах, визначених законами України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», роботу міської ради та її виконавчого комітету;

 3. підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

 4. вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

 5. вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

 6. вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;

 1. здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;

 2. скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради;

 3. забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів программ соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міської радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

 4. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, згідно чинного законодавства;

 5. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

 6. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

 7. є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міської радою;

 8. представляє територіальну громаду міста Буринь, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

 9. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів;

 10. укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

 11. веде особистий прийом громадян;

 12. забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

 13. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міської радою до відання її виконавчих органів;

 14. видає розпорядження у межах своїх повноважень;

 1. забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої міліції.

Стаття 115. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Буринською об’єднаною територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 116. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед міської радою про роботу виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін.

Розділ ІХ. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 117. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в міській раді на постійній основі. У разі звільнення з посади секретаря міської ради у випадку відсутності міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу міської ради обирає секретаря міської ради, який працює в міській раді на постійній основі.

Стаття 118. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 119. Секретар міської ради:

 1. у випадку, передбаченому статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», здійснює повноваження міського голови;

 2. скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

 3. веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»;

 1. організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;

 2. забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

 3. за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

 1. організовує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

 2. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

 3. вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її органів.

Стаття 120. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припиненими за рішенням міської ради. Рішення про припинення повноважень секретаря ради приймається таємним голосуванням.

Розділ Х. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 121. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет Буринської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 122. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за  пропозицією міського голови. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

Стаття 123. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету за посадою входить секретар міської ради. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради.

Стаття 124. Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.

Стаття 125. Міська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.

Стаття 126. Особи, які входять до складу виконавчого  комітету  міської ради, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

Стаття 127. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Регламент виконавчого комітету затверджується на його засіданні. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на основі Конституції України, Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Розділ ХІ. АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 128. Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради. Відділи та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та міському голові. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються міською радою.

Стаття 129. Апарат виконавчого комітету міської ради - виконавчий орган ради, який складається з відділів, посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів виконавчого комітету та депутатів міської ради.

Прийняття на роботу та звільнення посадових осіб апарату виконавчого комітету міської ради, окрім заступника міського голови, секретаря ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, здійснює міський голова у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Секретар міської ради, заступник міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету приймається на роботу і звільняється на підставі рішення сесії міської ради у встановленому Законом порядку.

Керуючий справами (секретар ) виконавчого комітету, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради затверджується на посаді рішенням міської ради за поданням міського голови.

Стаття 130. Діяльність апарату виконавчого комітету міської ради регулюється Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими нормативно-правовими актами.

Розділ XII. Староста

 1. У селах, визначених за рішенням Буринської міської об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад, обирається староста на строк повноважень ради.

 2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

 3. Староста:

 1. представляє інтереси жителів сіл у виконавчих органах міської ради;

 2. сприяє жителям сіл у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядуванння;

 3. бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території сіл;

 4. вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

 5. здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

Розділ ХІІI. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОЇ РАДИ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 131. Відносини міської ради з підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності відповідному органу місцевого самоврядування. Відносини міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законами.

Стаття 132. Керівники суспільних і державних органів, інші посадові особи несуть відповідальність згідно з діючим законодавством за надання міській раді та її органам недостовірної інформації, або за навмисне приховування інформації або невиконання рішень міськради.

Стаття 133. Депутат міської ради має право порушувати в міській раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради, діяльності розташованих на території міста підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради, також за дорученням міської ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень міської ради.

Стаття 134. Депутат міської ради має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. У разі виявлення порушень законодавства України депутат міської ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади. Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат міської ради доповідає міській раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

Стаття 135. Депутат міської ради за дорученням міської ради бере участь у депутатських перевірках з питань, які належать до відання міської ради, здійсненні контролю за виконанням рішень міської ради.

Стаття 136. Рішення міської ради, що знаходяться на контролі, знімаються з контролю сесією міської ради чи міським головою. На пленарних засіданнях чергових сесій міської ради особи, відповідальні за виконання рішень, доповідають про хід виконання рішень, прийнятих на попередніх сесіях міської ради.

Стаття 137. Дострокове припинення повноважень міської ради відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Стаття 138. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на сесії міської ради і діє до прийняття нового регламенту радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень міської ради VІІ скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Регламенту. Зміни, доповнення затверджує сесія міської ради.

Стаття 139. У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту за пропозицією постійних комісій міської ради, міського голови, секретаря ради чи депутатів міської ради. До прийняття рішення сесії про внесення змін та доповнень до Регламенту діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

Стаття 140. Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на постійну комісію міської ради з питань депутатської етики, законності правопорядку, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                  Писаний В.М.


 

Зміни до регламенту

1. Про внесення змін до регламенту Буринської міської ради сьомого скликання від 10.08.2020

2. Про внесення змін до регламенту Буринської міської ради сьомого скликання від 04.12.2020