Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банери

Буринська районна філія Сумського обласного центру зайнятості

На наш робочий месенджер найчастіше надходить запитання "Як знайти роботу?"
Відповідаємо

Переглянути всі актуальні вакансії ви можете на нашому офіційному сайті https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy
У пошуку зазначте регіон, вашу професію, розмір очікуваної заробітної плати.

Якщо ж самостійний пошук роботи неефективний, будь ласка, зверніться по допомогу в працевлаштуванні до будь-якого центру зайнятості.

Контакти центрів зайнятості тут: https://www.dcz.gov.ua

 

 

 

 

 

 


На які гарантії у сфері зайнятості може розраховувати особа

Держава гарантує у сфері зайнятості:

• вільне обрання місця застосування праці та виду діяльності, вільний вибір або зміну професії;

• одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до законодавства;

• професійну орієнтацію з метою самовизначення та реалізації здатності особи до праці;

• професійне навчання відповідно до здібностей та з урахуванням потреб ринку праці;

• підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями;

• безоплатне сприяння у працевлаштуванні, обранні підходящої роботи та одержанні інформації про ситуацію на ринку праці та перспективи його розвитку;

• соціальний захист у разі настання безробіття;

• захист від дискримінації у сфері зайнятості, необґрунтованої відмови у найманні на роботу і незаконного звільнення;

• додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян.

 

Закон України «Про зайнятість населення», стаття 5


Які документи необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітного?

Відповідь: процедура реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, визначена Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018  № 792 (далі – Порядок).  Відповідно до підпункту 1 пункту 4 та пункту 17 Порядку  для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного, форма якої затверджується Мінсоцполітики, та пред’являє:

  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися відприйняттяреєстраційногономераобліковоїкарткиплатникаподатків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;
  • документ про освіту;
  • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби.

Крім зазначених документів, для отримання статусу безробітного подаються:

1) внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення:

- заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду - у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;

- розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості).

2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

- є внутрішньо переміщеними особами;

- проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі - військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.


На який соціальний захист може розраховувати особа у разі настання безробіття?

Кожен має право на соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується шляхом:

• участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття (в разі втрати роботи особа має право отримувати матеріальну допомогу);

•  надання безоплатних соціальних послуг:

- інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних;

- професійна підготовка, перепідготовка, та підвищення кваліфікації з урахуванням попиту на ринку праці;

- сприяння у працевлаштуванні, зокрема, шляхом фінансової підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи

•  надання особливих гарантій працівникам, які втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці;

•  надання додаткової гарантії зайнятості окремим категоріям населення, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

 

Закон України «Про зайнятість населення», стаття 9


Служба зайнятості розпочала опитування роботодавців для роботи у 2020 році

Для того, аби якомога краще спрогнозувати потребу в кадрах у 2020 році, з червня поточного року Державна служба зайнятості (ДЦЗ) розпочинає опитування з-поміж роботодавців щодо кадрових потреб останніх на прийдешній рік. За отриманими даними сформують приблизну структуру ринку праці України у професійному розрізі.

Опитування вже розмістили на вебсайті ДЦЗ https://www.dcz.gov.ua/. Пройти його можна, заповнивши анкету у персональному кабінеті роботодавця https://sum.dcz.gov.ua/cabinet/

Для користування кабінетом роботодавця потрібно попередньо зареєструватися. Тоді ж, використовуючи власний обліковий запис, вдасться заповнити необхідні дані.