Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банериІнформаційне повідомлення

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПЛАНУ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ БУРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2024-2027 РОКИ

 

Громадське обговорення проводиться відповідно до законів України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»,  рішення першої сесії  восьмого скликання Буринської міської ради від 10.01.2024 року «Про  затвердження плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Буринської міської ради на 2024-2027 роки» (додається)

Мета громадського обговорення

Врахування думки жителів Буринської територіальної громади  щодо реорганізації, зміни типу, ліквідації закладів загальної середньої освіти.

План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Буринської територіальної громади передбачає створення розгалуженої мережі різних типів закладів загальної середньої освіти   громади, що забезпечить як територіальну доступність початкової та/або базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

Трансформація  покликана   вирішити важливі соціально-освітні завдання:

– створення  ефективної мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням територіальних особливостей та демографічної ситуації;

– здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства;

– прогнозування підвищення якості освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти;

– сприяння покращенню доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання;

– забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учнів, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, обдарованої молоді;

– забезпечення концентрації й ефективного використання матеріальних, кадрових та фінансових ресурсів громади для підвищення ефективності освітнього процесу.

Нормативне забезпечення

Відповідно до статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти (старша школа).

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника початкова школа, гімназія може включати дошкільний підрозділ, за умови його розміщення в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, виносимо на громадське обговорення  питання трансформації закладів загальної середньої освіти Буринської міської ради у гімназії з початковою школою та гімназії з дошкільним відділенням та початковою школою згідно з вищезазначеним переліком.

Відповідно до Закону  України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, з урахуванням вимог законодавства до ліцеїв, безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи та необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою ґарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання. Закон передбачає функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів); забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством; формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища та належної матеріально-технічної бази, включаючи швидкісний Інтернет, харчування, підвезення учнів і педагогічних працівників тощо.

У процесі громадського обговорення має бути прийняте рішення про створення ліцею, де має бути організовано не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів), що забезпечить здобуття профільної освіти.

Таким чином, процес трансформації мережі ЗЗСО передбачає:

– вивчення стану та перспектив розвитку кожного населеного пункту, як бази організації освіти;

– аналіз наявної мережі шкіл та оцінка її педагогічної доцільності та економічності;

– розробка перспективних планів раціонального розміщення шкіл з дотриманням стратегії координації діяльності закладів освіти.

У результаті впровадження плану  трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Буринської міської ради на 2024-2027 роки, мережа закладів загальної середньої освіти громади має перейти на новий рівень, який супроводжуватиметься істотними позитивними змінами в її організації і змісті, адекватним вимогам суспільства, особистісним запитам громадян, потребам ринку праці.

Найменування організатора громадського обговорення

Буринська міська рада

Управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради

Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників

Громадське обговорення  буде проходити у формі електронних консультацій з 15 січня 2024 року  по 14 січня  2025 року (включно).  До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Буринської територіальної громади

Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, строк і форма для подання пропозицій (зауважень)

Адреса: площа Першотравнева, 20,  місто Буринь, Сумська область, 41700,  Україна 

Email: ocvita-burin@ukr.net

Телефон 0951969397

Строк подання пропозицій (зауважень) – з 15 січня 2024 року по 14 січня 2025 року

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмові чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища,  імені та адреси особи, яка їх подає. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

Місцезнаходження та адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення

Адреса: площа Першотравнева, 20,  місто Буринь, Сумська область, 41700,  Україна 

Email: ocvita-burin@ukr.net

Телефон 0951969397

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення

Віктор ДОМАШЕНКО, начальник управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради.

Таміла ДЕХНІЧ, головний спеціаліст управління освіти, молоді, спорту, культури та туризму Буринської міської ради.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті  Буринської міської ради у строки, передбачені чинним законодавством.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Буринської міської ради на 2024-2027 роки