Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банери

ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2016 РІК

У К Р А Ї Н А

Буринська міська рада

Сумської області

Сьоме скликання

Третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24.12.2015  р.

м. Буринь

Про міський бюджет м.Буринь на 2016 рік

 

Розглянувши проект міського бюджету на 2016 рік, поданий виконавчим комітетом міської ради, сформований на підставі Бюджетного кодексу України,   рішення Буринської районної ради сьомого скликання від 23.12.2015 «Про районний бюджет Буринського району на 2016 рік», необхідні документи, що додаються, обговоривши дане питання, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування,бюджету та фінансів, на підставі викладеного, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 10541,00 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 10121,400 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 419,600 тис. гривень (додаток 1);

- видатки міського бюджету у сумі 10541,000 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 10121,400 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 419,600 тис. гривень (додаток 2)

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду – 10121,400 тис. гривень та спеціальному фонду бюджету –  419,600 тис. гривень (додаток 2).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 10,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти із районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів в сумі 3790,2 тис.гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

Обсяг видатків на утримання дитячих садків визначений з урахуванням мінімальної потреби на утримання зазначених установ у 2016 році та переданий до міського бюджету як інша субвенція від органів державного управління.

5. Затвердити на 2016 рік обсяг резервного фонду міського бюджету у сумі 20,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;

7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  66,8 тис. гривень (додаток 4).

8. Надати право виконавчому комітету міської ради при необхідності вносити зміни до дохідної та видаткової частин міського бюджету на 2016 рік з подальшим затвердженням змін сесією міської ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України  та субвенції, що передаються від органів державного управління.

12. Установити, що джерелом формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України .

Джерелом формування у частині фінансування є кошти, які передаються із іншої частини бюджету ( загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

13.Під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

14. Надати право міському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Додатки 1 - 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Рішення міської ради  від 29.01.2015 року « Про міський бюджет на 2015 рік» із змінами і доповненнями вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2016 року у зв’язку з прийняттям цього рішення.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                     В.М.Мельник