Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банери

План основних заходів щодо запобігання корупції

                                                                                                                               Затверджено розпорядженням

                                                                                                                                                     міського голови № 14-ОД від 15.03.2016 року

 

ПЛАН

основних заходів Буринської міської ради щодо

запобігання корупції та з питань організації виконання антикорупційного

законодавства на території міста Буринь на 2016 рік

 


п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечення розроблення та затвердження внутрішніх річних Планів щодо запобігання і виявлення корупції на 2016 рік

Лютий місяць

Спеціаліст з юридичного забезпечення виконавчого комітету міської ради

2.

Систематично проводити для працівників міської ради навчання із вивчення та роз’яснення антикорупційного законодавства, у тому числі Закону України «Про запобігання корупції», а також щодо недопущення виникнення та врегулювання конфлікту інтересів 

Протягом 2016 року

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  спільно з спеціалістом з юридичного забезпечення апарату міськради та виконкому

3.

У встановленому законодавством порядку організувати подання особами суб’єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік (далі декларації) та направлення їх копій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику

Відповідно до 01.04.2016 та до 10.04.2016

Секретар міської ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, завідувач відділу з питань благоустрою та житлово – комунального господарства апарату виконавчого комітету міськради

4.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснити перевірку фактів своєчасності подання суб’єктами декларування декларацій, перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів, логічний та арифметичний контроль

Відповідно до 20.04.2016 та до 26.04.2016

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  спільно з спеціалістом з юридичного забезпечення апарату міськради та виконкому

5.

Вжити заходів щодо безумовного виконання частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Оприлюднювати на офіційному веб-порталі Буринської міської ради відомості зазначені у  деклараціях (міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови)

До 24.04.2016

Секретар міської ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

6.

У межах компетенції надавати методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства

Протягом 2016 року

Спеціаліст з юридичного забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету

7.

Оприлюднювати на офіційних веб-порталах (сайтах) у рубриках «Запобігання проявам корупції» інформацію про вжиті заходи щодо запобігання корупції

Протягом 2016 року

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, спеціаліст І категорії з інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради

8.

Розглядати на сесії міської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах питання про стан виконання антикорупційного законодавства

Протягом 2016 року

Секретар міської ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

9.

Забезпечити постійний доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів, шляхом розміщення їх на офіційному веб - сайті роз розробників, у тому числі із метою проведення громадської антикорупційної експертизи

Протягом 2016 року

Секретар міської ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, спеціаліст І категорії з інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради

10.

Інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про припинення працюючими у органах місцевого самоврядування суб’єктами декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування  

З 26.04.2016 у продовж 7 робочих днів з дня припинення виконання відповідних функцій

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, завідувач відділу з питань благоустрою та житлово – комунального господарства апарату виконавчого комітету міськради

11.

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов′язків і завдань

Протягом 2016 року

Секретар міської ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, завідувач відділу з питань благоустрою та житлово – комунального господарства апарату виконавчого комітету міськради

12.

У встановленому законодавством порядку проводити спеціальну перевірку щодо осіб які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій органів місцевого самоврядування

Протягом 2016 року

Секретар міської ради, завідувач відділу з питань благоустрою та житлово – комунального господарства апарату виконавчого комітету міськради

 

13.

Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

Протягом 2016 року

Завідувач відділу з питань благоустрою та житлово – комунального господарства апарату виконавчого комітету міськради

14.

Дотримання Кодексу етики для посадових осіб Буринської міської ради

Протягом 2016 року

Апарат Буринської міської ради

15.

При порушенні норм Кодексу етики працівниками апарату міської ради виносити дане питання на розгляд комісії з питань етики та вживати відповідні заходи

Протягом 2016 року

Комісія з питань етики

16.

В межах повноважень, вживати заходів щодо виявлення серед осіб, уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню

Протягом 2016 року

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  спільно з спеціалістом з юридичного забезпечення апарату міськради та виконкому

17.

Проводити антикорупційну експертизу проектів розпоряджень міського голови, рішень сесій, виконавчого комітету

Протягом 2016 року

Секретар міської ради,спеціаліст з юридичного забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету

18.

Забезпечити для споживачів зручні умови отримання і доступності адміністративних послуг в частині ефективного функціонування центру надання адміністративних послуг

Протягом 2016 року

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, завідувач відділу з питань благоустрою та житлово – комунального господарства апарату виконавчого комітету міськради

 19.

Повідомляти у письмовій формі міського голову, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Буринської міської ради

Протягом 2016 року

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

20.

У випадку становлення факту недотримання особами, уповноваженими на виконання функцій органів місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, проводити відповідні службові розслідування (перевірки)

Протягом 2016 року

Комісія з питань етики, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, завідувач відділу з питань благоустрою та житлово – комунального господарства апарату виконавчого комітету міськради, спеціаліст з юридичного забезпечення апарату міської ради та виконкому

21.

Розглядати анонімні повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені

Протягом 2016 року

Комісія з етики, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, спеціаліст з юридичного забезпечення апарату міської ради та виконкому

 

 

Міській голова                                                                                                                В.М.Мельник