Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банери

Впровадження «Дебет Плюс»

Впровадження програми «Дебет Плюс» - шлях до підвищення ефективності діяльності органу місцевого самоврядування

Стан справ у бюджетній установі відображається в першу чергу в бухгалтерському одліку, який є частиною процесу управління фінансами. Від правильного ведення обліку господарських операцій залежить розвиток як окремо взятої установи, так і держави в цілому.

Впровадження нового чи удосконалення існуючого інформаційного забезпечення операційної діяльності установи є одним з найголовніших завдань підвищення її ефективності Буринською міською радою у лютому 2018 року для бухгалтерської служби було придбано програму «Дебет Плюс». На цей час спеціалісти відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради проходять навчання щодо освоєння програми.

Система «Дебет Плюс» розроблялася в Україні і для України, тому максимально пристосована для роботи підприємств, установ в умовах постійної зміни законодавчого поля. Програма  має досить широкий набір функцій.

1. Фінансування: введення юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень, розподілів, розпоряджень (з експортом у файли формату dbf), контроль залишків кошторису, юридичних і фінансових зобов’язань; формування картки аналітичного обліку отриманих асигнувань, картки аналітичного обліку касових видатків.

2. Звітність: основні форми звітності з можливістю автоматичного занесення даних та перевіркою правильності введення; можливість формування зведеного звіту на основі звітів підвідомчих установ та введення звітів по підвідомчих установах.

3. Бухгалтерський облік: внесення проведень (унікальна розробка «плаваючої» аналітики), формування меморіальних ордерів та книги «Журнал-головна» з будь яким рівнем деталізації по рівнях аналітики нижчого рівня; автоматичне проведення фінансування та касових видатків і деяких видів проведень; можливість формування картки обліку фактичних видатків.

4. Облік активів: формування інвентаризаційних описів; автоматичне введення надходжень згідно з накладними, функції внутрішньої передачі між матеріально відповідальними особами, списання; формування оборотної відомості, документів внутрішньої передачі та списання; зручний поточний контроль наявних активів у розрізі рахунків і матеріально відповідальних осіб; перенесення даних у вигляді проведень у модуль бухгалтерського обліку

Використання сучасних інформаційних технологій дозволить бухгалтерській службі міської ради комплексно вирішувати актуальні проблеми аналізу, пришвидшить процеси діяльності органу місцевого самоврядування, що в свою чергу підвищить рівень його ділової активності.

 

Відділ бухгалтерського обліку та
фінансового забезпечення апарату
виконавчого комітету міської ради