Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банери

Безпека праці

Стандарт OHSAS 18001:2007

«Система управління гігієною та безпекою праці»

Одним із ключових питань суспільно-політичного життя сучасної України є питання євроінтеграційного курсу нашої держави. Тому стає актуальним питання щодо запровадження суб’єктами господарювання міжнародних стандартів, які регламентують питання сумісності та взаємозамінності продукції, методи випробувань різних видів продукції, класифікації (терміни та визначення), технології, транспортування і зберігання, функціонування системи управління охороною здоров’я працівників, безпекою праці на виробництві та інше. Одним з таких стандартів є OHSAS 18001:2007 — міжнародний стандарт щодо розробки та впровадження систем управління охороною праці (далі – СУОП) на підприємствах. OHSAS – це абревіатура від англійського «Occupational Health and Safety Management Systems». Перекладається: «Система управління гігієною та охороною праці» (вітчизняна версия стандарта: ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Система управління гігієною та безпекою праці»).

Даний стандарт розроблений за активної участі національних органів зі стандартизації таких країн як: Великобританія, Японія, Ірландія, ПАР та інших. Система складається з вимог OHSAS 18001 та вимог ILO/OSH 2001 «Керівні принципи систем управління безпекою та гігієною праці» (Guidelines on occupational Safety and Health Management Systems) розроблених Міжнародною Організацією Праці (ILO — International Labour Organization).

Підприємство, яке розробило і впровадило у себе систему управління охороною праці, засновану на принципах OHSAS 18001:2007, знижує ризик бути оштрафованим за порушення законодавства з охорони праці, потрапити під правову відповідальність і судові розгляди у разі виникнення виробничих травм, професійних захворювань та нещасних випадків на виробництві. Все це підприємство може уникнути використовуючи правильно впроваджену та ефективно функціонуючу СУОП, і це може бути частиною стратегії підприємства, яка є довгостроковим і ефективним вкладенням коштів у виробництво з сучасними поглядами на безпеку і майбутнє працівників.

Відповідно до цих принципів, перед розробкою СУОП на підприємстві  проводиться попередній огляд стану охорони праці, під час якого з'ясовуються наступні аспекти:

- виконання вимог законодавства, розпоряджень, нормативних актів;

- ідентифікація ризиків;

- дослідження всіх діючих процедур, процесів і методів праці з точки зору безпеки;

- прийняття до уваги результатів розслідувань нещасних випадків та аварійних ситуацій, які трапилися раніше.

Крім цього на підприємстві повинна діяти чітка політика стосовно охорони праці, яка б окреслювала визначені цілі для покращення стану охорони праці та зобов'язання по їх досягненню.

Політика повинна:

- відповідати характеру професійних небезпек для працівників та рівням пов’язаних з ними ризиків;

- містити зобов'язання щодо подальшого вдосконалення охорони праці, проведення ідентифікації небезпек, оцінки і контролю професійних ризиків на робочих місцях;

- бути задокументованою, впровадженою і функціонуючою;

- бути доведеною до всіх працівників;

- періодично переглядатися, щоб підтвердити її актуальність і адекватність для підприємства.

Високий рівень виробничого травматизму в нашій державі, в порівнянні з багатьма країнами Євросоюзу, вимагає від підприємств, організацій та установ дій щодо зниження професійного ризику та поліпшення стану охорони праці. Саме тому необхідно застосовувати конкретні заходи щодо подальшого вдосконалення системи управління охороною праці, а також включати в політику підприємства питання створення безпечних умов праці. На виконання зобов'язань підприємств з охорони праці повинні бути заплановані відповідні фінансові та матеріальні ресурси. Але ключове значення у здійсненні даної політики, має зацікавленість всіх працівників у виконанні прийнятих зобов'язань, наявність для цього відповідної компетенції та безпосередня участь в ефективному функціонуванні СУОП.

Стандарт OHSAS 18001 вимагає в плануванні роботи з охорони праці передбачати ідентифікацію небезпек, оцінку і контроль ризиків від них. Для цього на підприємстві повинні бути запроваджені процедури для поточної та прогнозованої ідентифікації небезпек, оцінки ризиків і впровадження необхідних засобів контролю за ними.

Оцінка ризику повинна включати:

- повсякденну і разову діяльність працівників;

- діяльність усіх працівників на своїх робочих місцях, та тих що мають до них доступ;

- стан обладнання робочих місць.

Результати оцінки повинні бути відображені в цілях і заходах роботи з охорони праці та у заходах контролю за виробничими ризиками. Ця інформація повинна бути задокументована, систематично актуалізуватися, контролюватися, переглядатися та використовуватися під час проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці. Також необхідно забезпечити моніторинг реалізації запланованих заходів та своєчасність їх виконання.

Результати ідентифікації небезпек, оцінки та контролю ризиків мають бути основою всієї системи управління охороною праці. Важливим є з'ясування безпосереднього зв'язку між процесами ідентифікації небезпек, оцінки та контролю ризиків з іншими елементами СУОП. Потрібно звертати увагу не тільки на повсякденну діяльність, але і на одноразові роботи, а також на умови виникнення потенційно небезпечних ситуацій.

У багатьох країнах світу керівництво компаній прийшло до висновку, що стандарт OHSAS 18001:2007 є дуже важливим, як для роботи самого підприємства, так і для його взаємовідносин з урядом та суспільством, так як дозволяє розробити і впровадити ефективну систему управління охороною праці. Вони розуміють, що діяльність по впровадженню даного стандарту не одноразовий проект, а тривалий процес створення, поліпшення та підтримання взаємовигідних стосунків з власними працівника, місцевими органами влади, урядом, організаціями споживачів і постачальників та суспільством у цілому.

Важливо зазначити, що сертифікація підприємства на відповідність вимогам OHSAS не усуває всі ризики і не звільняє від обов'язків виконання всіх необхідних законодавчих вимог з охорони праці, але значно зменшить кількість нещасних випадків та професійних захворювань.

 

Страховий експерт з охорони праці С. Пищола